Jak vymáhat dlužné alimenty?

Převážná část rodičů řeší po rozpadu vztahu svěření dítěte do péče jednoho z nich, zatímco druhému rodiči je stanoveno výživné. Placení výživného představuje v České republice výrazný problém. Nejen to, že je stanovená výše výživného mnohdy poměrně nízká, ale stále častěji dochází k tomu, že jeden z rodičů o dítě neprojevuje zájem a stanovené výživné neplatí.

Nehrazení výživného je častým nešvarem, který postihuje zejména matky, počítáme s faktem, že dítě bývá ve většině případů svěřeno do péče matky. Bohužel i přes soudní spory k získání stanoveného výživného, dochází často ze strany dlužníka k jeho nehrazení. Pokud odloučený rodič neplatí stanovenou částku, je třeba přistoupit k vymáhání alimentů.

What-currency-is-used-in-Prague1

Stanovení výše alimentů

Vyživovací povinnost má každý rodič ke všem svým dětem. Ideální situace by byla, pokud by se oba rodiče dítěte dohodli na částce, která by měla být matce či otci následně vyplácena. Ve spoustě případů to tak bohužel nefunguje. Většina alimentů se proto musí určit soudně.

Výše alimentů se pohybuje od 9 do 24 % z platu rodiče, který má podle soudního rozsudku platit výživné. Obecně platí, že čím je dítě starší, tím by mělo být výživné vyšší, jelikož nároky dítěte se zvyšují. Výživné se platí v pravidelných měsíčně se opakujících dávkách, které jsou splatné vždy na měsíc dopředu.

Jak postupovat, pokud rodič výživné neplatí?

Nejjednodušším způsobem je samozřejmě dohoda s bývalým partnerem. Ovšem soucit musí jít stranou. Pokud dohoda nepomůže, musíte podat trestní oznámení pro neplacení výživného. Neplacení výživného po dobu delší než čtyři měsíce je trestným činem a rodiči v tomto případě hrozí i vězení. Strach z vězení řadu neplatičů přiměje, aby svůj dluh začali pomalu splácet.

Vymáhání výživného s pomocí exekutora

Máte-li pravomocný rozsudek o stanovení výživného a otec přesto neplatí, můžete vymáháním výživného pověřit exekutora. Exekuce v mnohých případech probíhá srážkami ze mzdy. Výživné patří mezi přednostní pohledávky a má tedy přednost před ostatními dluhy.

Exekutora si můžete zvolit sami podle vlastního uvážení nebo doporučení od známých či diskuzi na internetu. Exekutora je dobré volit s ohledem na reference a případnou předchozí spolupráci. Lze doporučit volbu exekutora, který provádí veškeré způsoby provedení exekuce, a to včetně mobiliární exekuce k zajištění co nejvyšší šance vymožení výživného.

Exekutor je taktéž oprávněn využít pro vymáhání výživného pro nezletilé dítě institut pozastavení řidičského oprávnění jakožto jeden ze způsobů provedení exekuce. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění nesmí dlužník řídit motorová vozidla. Tento příkaz lze zrušit v případě, že dlužník prokáže, že již uhradil dlužné výživné na nezletilé dítě.

Vybíráte půjčku? Pozor na její výhodnost!

Vybrat si v dnešní době půjčku může každý, a to poměrně rychle a jednoduše. Dnes totiž není žádným problémem požádat si třeba z pohodlí domova. Samozřejmě pokud je něco, co by mělo při výběru hrát velkou roli, je to výhodnost konkrétní půjčky. Na tu je třeba dát si skutečně velký pozor. Dobré je tedy hledět hlavně na úroky, nebo na RPSN. Stejně tak ale může hrát roli i proces schválení vaší žádosti. Obecně platí, že nejjednodušší bývá půjčka na směnku. O ní zjistíte více zde. Naopak půjčkou, která není doporučována téměř vůbec, je taková, která je spojena s lichváři. U nich obecně platí, že úroky mohou být doslova likvidační.

Hledejte ten nejmenší možný úrok

Nechcete-li se kvůli půjčce dostat do finančních problémů, je nejlepší cestou hledat takové varianty, které mají úroky skutečně co nejmenší.  Nejenom banky, ale i nebankovní společnosti už mohou tuto možnost nabídnout. Dokonce jdou tak daleko, že nabízejí i půjčku bezúročnou. Příkladem je první půjčka zdarma. Tedy úvěrový produkt, kde neplatíte ani úrok, ani samozřejmě žádný poplatek. Jednoduše tedy vrátíte přesně takovou částku, kterou jste si půjčili. Podmínky získání přitom nejsou nijak složité. To hlavní co platí, to je fakt, že musíte u konkrétní společnosti žádat poprvé. A jakou má tato půjčka vlastně charakteristiku?

 • Částky v řádech tisíců korun
 • Splatnost v řádech několika desítek dní
 • Rychlé vyřízení z pohodlí domova
 • Peníze na cokoliv

Důležité je porovnávat

Abyste vždy dokázali vybrat ten nejlepší úvěrový produkt, který částkou i termíny splatnosti, ale také úrokem a RPSN vyhovuje vašim potřebám, je dobré porovnávat. Zde doporučujeme srovnání půjček. Díky tomu na jednom místě přehledně vidíte jak jednotlivé možnosti, tak i parametry. Nejenom, že si navíc můžete zjistit i detailní informace, ale o půjčku tímto způsobem také rychle a jednoduše požádáte.

Prodej družstevních bytů v rámci exekučního řízení

Družstevní byty jsou poměrně specifickým typem nemovitosti, a to z jednoho prostého důvodu. Jedná se totiž o byty, které oficiálně patří družstvu, a my jsme v nich pouze v nájmu. Tím ale splácíme samotnou hodnotu daného bytu a v době prodeje na něj jako nájemníci máme výsadní předkupní právo. Spolu s tím se tedy může objevit otázka, jak je to s exekucí, pokud takový byt skutečně postihne. V tomto případě je zákon poměrně jasný, jelikož nařizuje to, aby byl postihnut samotný družstevní podíl daného nájemníka – tedy konkrétně tržní hodnotu daného bytu. V souvislosti s tím poté dojde k tomu, že je daný podíl v družstvu vydražen podobně jako standardní nemovitost a veškerá práva se tak přenesou na nového majitele.

Jak je to s případným prodejem daného bytu

Další důležitou a zajímavou otázkou, která se exekuce na družstevní byt týká, je tak, jak je to se samotnými možnost prodeje bytu s exekučně zatížením podílem v družstvu. V takovém případě platí stejná nařízení, jako v případě exekuce na nemovitost jako takovou. Dlužníkovi je zakázáno s daným podílem jakkoliv manipulovat, což může znemožnit také případný zápis také v katastru nemovitostí.

Na druhou stranu je nutné dodat, že se samotným bytem jako takovým může jakkoliv manipulovat družstvo, jelikož reálně byt patří právě jemu a reálně se exekuce netýká přímo dané nemovitosti. I proto je toto umožněno, aby nebyly brány nemovitosti jiným vlastníkům.

Záleží, v jaké fázi vlastnění družstevního bytu jsme

Ačkoliv je to značně složité, je dobré vysvětlit si konkrétní problematiku na příkladu. Pokud v bytě žijeme takzvaně v nájmu a zatím jsme ho neodkoupili, je exekučně postižen jenom náš podíl v družstvu. Pokud jsme ale byt již zakoupili, je postižen celý, což je samozřejmě mnohem větší problém, jelikož o byt rázem kompletně přicházíme a ten je prodán v dražbě jako celek.

Srovnání ověřených nebankovních půjček

Půjčky bychom dnes měli vybírat hlavně podle toho, aby byly pro naše potřeby maximálně výhodné. Pokud nám v tomto směru něco pomůže, je to zcela určitě srovnání ověřených nebankovních půjček. Jedině tak máme možnost získat půjčku nejvýhodněji, jak to jenom jde. Hledět bychom přitom měli na:

 • Výši úrokových sazeb
 • RPSN
 • Délku splácení
 • Stabilitu a dobré jméno poskytovatele

Úroková sazba

Procentuelní hodnota, která jasně udává, o kolik vlastně na půjčce zaplatíme méně. Samozřejmě ideální je hledat tu nejmenší možnou. V některých případech, hlavně v oblasti mikropůjček dokonce existují i možnosti, kdy si lze první půjčku vybrat zcela bez úroků. Taková se v tomto směru logicky stává ta nejvýhodnější, jaká vůbec existuje.

RPSN

Podobně jako u úroků, i v tomto případě se jedná o procentuelní hodnotu. Současné zákonné úpravy dokonce nařizují to, aby bylo RPSN uváděno u každé půjčky, ale i u každé nabídky. Na rozdíl od úroků se v tomto případě jedná o roční procentuální sazbu nákladů, která může zahrnovat třeba i různé poplatky, například za vedení úvěrového účtu. Opět platí, že čím je RPSN menší, tím samozřejmě lépe.

Délka splácení

Tento aspekt je třeba porovnávat skutečně velmi obezřetně. Pokud bychom měli být konkrétní, je třeba říci, že čím déle splácíme, tím samozřejmě měsíčně platíme méně a tím můžeme našemu rodinnému rozpočtu krátkodobě ulevit. Naopak je ale třeba říci i to, že u delší doby splácení zaplatíme více kvůli tomu, že úroková sazba se počítá po celou dobu, co půjčku máme. Měsíčně tedy sice platíme více, ale celkově můžeme výrazně přeplatit.

Reference úvěrové společnosti

V tomto případě bychom se měli řídit třeba zkušenostmi našich známých, ale stejně tak i zkušenostmi lidí na různých diskusních serverech, nebo v rámci různých recenzí. Jedině tak totiž můžeme výrazným způsobem eliminovat případné riziko jakéhokoliv podvodu.

Jak uspořit v domácnosti bez snížení životní úrovně

Každý z nás chce mít určitou životní úroveň. Její dosažení ale nemusí být vždy tak jednoduchá, jak si samozřejmě myslíme. Důležité však je umět šetřit, a to nikoliv na úkor našich konkrétních potřeb. Pojďme se tedy podívat na několik tipů, jak na to.

Snížení splátek na našich půjčkách

Půjčky má dnes každý z nás, jelikož díky nim mohl například financovat své bydlení, nebo vybavení bytu. Samozřejmě každá takováto půjčka je pevně spjata s konkrétní úrokovou sazbou, ale také konkrétní splátkou. Snížením obojího tak můžeme měsíčně ušetřit i několik tisíc korun. A jak na to? Nabízejí se konkrétně čtyři možnosti, a to:

 • Konsolidace půjček
 • Refinancování půjčky
 • Refinancování hypotéky
 • Snížení měsíční splátky domluvou s věřitelem

Snížení nákladů za energie

Elektřina, plyn, voda a další nezbytné platby jsou nedílnou součástí našeho rozpočtu. Přitom dodavatelů je v tomto směru více než dost a tak si snadno můžeme vybrat takového, díky kterému budou všechny tyto běžné platby výrazným způsobem poníženy. Přestup bývá nesmírně jednoduchý a tak tuto cestu využívá stále více lidí.

Snížení nákladů za telefonování

Ani nejznámější tři operátoři nejsou jedinými na trhu, jelikož druhou variantou jsou takzvaní virtuální operátoři. Díky nim si tak lze také výrazně snížit náklady na hovorné, a to bez toho, abychom se jakkoliv omezovali, nebo bez toho, abychom snad volili jiný paušál. Stejně jako v předchozím případě stačí projít jednoduchým procesem převodu čísla a vše je kompletně hotovo.

Snížení ceny za naše pojistky

Pojištěno můžeme mít auto, nemovitost i domácnost, ale i sebe. Samozřejmě za každou pojistku jsme nuceni platit, přitom její výpovědí a uzavření pojistky u nové pojišťovny můžeme také ušetřit i tisíce korun měsíčně. Další možnost, jak ušetřit. Nejlepší jsou v tomto směru různé porovnávače a kalkulačky konkrétních pojistných produktů.

Smlouva o bezúročné zápůjčce

Dříve půjčka, podle nového občanského zákoníku zápůjčka. Tak se dnes mluví o možnosti získat finanční prostředky doslova na cokoliv. Dnes samozřejmě půjčky neposkytují jenom banky či nebankovní společnosti, ale můžeme si půjčit jak od soukromých investorů, tak i od našich známých a příbuzných. I u nich se však doporučuje sepsat smlouvu, kterou může být smlouva o bezúročné zápůjčce. Ta se navíc nemusí týkat pouze peněz, ale může se týkat i jakýchkoliv movitých věcí.

Jasná identifikace smluvních stran je základ

Co by v dané smlouvě nemělo chybět, to je jasná identifikace obou smluvních stran. Ideální možností, jak předejít všem pochybnostem, je uvádět:

 • Jméno a příjmení
 • Přesnou adresu trvalého pobytu
 • Adresu aktuálního bydliště
 • Rodné číslo
 • Číslo občanského průkazu

Pokud je však smlouva sepisována s firmou, nemělo by chybět sídlo a další místo podnikání, IČ, nebo také další nezbytné údaje zapsané v obchodním rejstříku.

Vždy popište předmět zápůjčky

Jste-li v situaci, kdy někomu půjčujete, nezapomeňte na to, že byste měli konkrétní předmět zápůjčky popsat skutečně detailně. Zatímco u peněz stačí částka, u movitého majetku je dobrá identifikace včetně výrobních čísel. Vhodné je také zmínit účel použití, čímž eliminujete riziko poškození. A pokud k němu dojde, opět máte v rukou oporu v podobě dané smlouvy.

Nezapomínejte na termín vrácení

Tou poslední důležitou částí, která smlouva o zápůjčce musí mít, jsou informace o samotném vrácení. V případě peněz jasně rozepište jednotlivé splátky, v případě movité věci udejte jasný termín toho, do kdy je třeba věc vrátit. Můžete také přidat i zmínku o sankcích, pokud dojde k prodlení.

Aby byla smlouva skutečně platná, je také nezbytné datum a místo jejího sepsání, klauzule o tom, že smlouva nebyla sepsána pod nátlakem, a dále už jenom podpisy obou smluvních stran, a to na oba výtisky, kdy každá strana samozřejmě obdrží jeden.

Rychlá první půjčka před výplatou zdarma

Získat půjčku zdarma sice může znít jako něco nemožného, ale opak je pravdou. Tuto možnost totiž v současné době nabídne nebankovní segment a společnosti, které v rámci něho nabízejí své služby. Díky tomu máme jako žadatelé o peníze možnost získat tu nejvýhodnější půjčku na celém českém trhu. Pojďme si představit jednotlivé společnosti, mezi které patří:

 • Kredito24
 • Půjčka Zaplo
 • CreditON
 • Ferratum

Kredito 24

Poměrně známý poskytovatel, který určitě nadchne tím, že maximum, které si lidé mohou půjčit, je 12 500 Kč, což je v tomto segmentu velmi vysoká částka. Jistotou je možnost vyřízení z pohodlí domova, bez dokládání příjmu, ale i bez nutnosti zasílat registrační poplatek.

Zaplo

Poměrně známý poskytovatel, který v posledních měsících vede poměrně masivní reklamní kampaň, v rámci které láká své klienty. I zde platí, že je možné získat peníze rychle a z pohodlí domova. Konkrétně je to také 12 500 Kč, a to na dobu až 30 dní. Drobnou nevýhodou této možnosti je rozhodně fakt, že je nutné zaslat kopii občanského průkazu, ale také korunový registrační poplatek.

CreditON

I zde je povinností ověření bankovního účtu a tedy zaslání korunového poplatku. Na druhou stranu následně už je schvalovací proces velice rychlý, jelikož lze peníze získat do 15 minut od vyřízení všech nezbytných formalit. Konkrétně si lze požádat až o 20 000 Kč, které ale nejsou dostupné v rámci prvních žádostí. Doba splatnosti zůstává standardní, a to 30 dní.

Ferratum

Jedna z nejstarších společností na našem trhu, která nabídne řadu jistot. A to například v oblasti stability a zázemí, ale také rychlosti. Nevyžaduje ověřování účtu, ani žádné dokládání. Navíc může být vyřízena i do 5 minut. Žadatelé si poté mohou vybrat z částky až 10 000 Kč a to na delší dobu než u konkurentů. Abychom byli konkrétní, tak na dobu 45 dní.

Co je IBAN? ­ podvod, zkušenosti a diskuze

Jak vypadá bankovní účet, ví každý z nás. Často ho ale známe pouze jako soupis několika čísel s lomítkem, za kterým se nachází čtyřmístný kód banky. Takové číslo nám samozřejmě v rámci vnitrostátního bankovního styku stačí. Pokud ale posíláme peníze do zahraničí, nebo je z něho budeme přijímat, je dobré vědět, co je IBAN. Ze zkušenosti to mnoho lidí bohužel neví a tak je vhodné tuto problematiku jasně charakterizovat.

Mezinárodně uznávané číslo účtu

IBAN je svým způsobem číslo účtu, které je převedeno do mezinárodního formátu. Může mít různý počet číslic i písmen, ale neobsahuje žádné nestandardní znaky, jako třeba pomlčky nebo lomítka. Z různé diskuze mnohých lidí sice může vypadat složitě, ale i on má svou jasně danou strukturu, kterou lze snadno pochopit a snadno identifikovat. Rázem tak můžeme vyčíst řadu důležitých informací.

Jednou z těch hlavních je třeba samotná země, ve které se banka s tímto číslem účtu nachází. Náš IBAN logicky začíná zkratkou CZ, na Slovensku zase SK. Dále už jsou součástí číslice, které symbolizují kód banky a samozřejmě to nejdůležitější, čímž je číslo samotného bankovního účtu.

Jak IBAN zjistit

Možností je samozřejmě hned několik a většina z nich je velmi jednoduchá a snadná. Pokud si shrneme ty nejvyužívanější, tak lze využít:

 • Pobočku naší banky, kde nám ho sdělí
 • Různé internetové generátory
 • Naše internetové bankovnictví, kde bude uveden
 • Smlouvu o uzavření účtu, kde bude zobrazen

Aby nedošlo k mýlce, třeba s dalším kódem, jakým může být i využívaný SWIFT, je třeba vědět, že náš, tedy tuzemský kód IBAN má celkem 24 znaků. Ano o jeden méně, ani o jeden více. Pozor tedy při případném zadávání, jelikož chyba může znamenat i odeslání peněz na jiný účet, a pokud platbu chybný příjemce nevrátí, může se jednat o podvod a vše skončí třeba až u soudu, který bude muset rozhodnout o tom, aby vám byly peníze vráceny.

Jak změnit pojišťovnu? ­ podvod, zkušenosti a diskuze

Pojišťovnu, tedy tu zdravotní nám většinou určí naši rodiče poté, co se narodíme. Často logicky volí přesně tu, jakou mají oni. Samozřejmě v průběhu života se mohou naše priority výrazně změnit, což mlže vést i k tomu, že změníme naši pojišťovnu. Důvody k tomu mohou být různé, a to především:

 • Více smluvních zařízení a lékařů
 • Větší nabízené benefity
 • Řada nadstandardních služeb
 • Možnost získat řadu léků bez doplatku

Vždy k 1.1.

Ačkoliv je proces poměrně jednoduchý, určitě je dobré vědět i to, že přecházet k jiné pojišťovně můžeme pouze jednou za rok, a to ke dni 1.1. Jiný termín v tomto směru zkrátka není možný, což samozřejmě může vést k mnohým omezením. Navíc je třeba vědět i to, že pokud chceme k nové pojišťovně, musíme u ní podat přihlášku nejpozději 6 měsíců před tímto samotným datem. Jakmile se tak stane, pojišťovna započne naši žádost zpracovávat. S ohledem na tuzemské zákony je poté povinna nám vždy vyhovět. Samozřejmě vše podáváme písemně, nejlépe osobně či doporučeně.

Nezapomínejme na nutnou administrativu

Mnohé diskuze často uvádějí, že celý proces bývá také náročný z hlediska samotné administrativy. Pokud bychom si ji měli popsat krok po kroku, tak to první, co nás čeká, je po novém roce, do 8 dnů navštívit původní pojišťovnu, u které odevzdáme kartičky pojištěnců, jelikož bychom již v tu dobu měli mít nové. Zde si také vyžádáme doklad o výši záloh, který následně předáme zase na nové pojišťovně. To vše také ideálně první týden.

A co dodat ještě na závěr? I to, že jsou pojišťovny, které za nás mohou vše kompletně vyřídit. Pozor na příliš výhodné nabídky, jelikož často se může jednat pouze o podvod na nové klienty s cílem je nalákat na nevýhodný produkt. A v čem může být ono riziko? Hlavně v tom, že nová pojišťovna nemusí mít uzavřenu smlouvu třeba s vaším lékařem a dalším zdravotnickým zařízením.

Hasičská vzájemná pojišťovna ­ podvod, zkušenosti a diskuze

Jak už napovídá sám název této pojišťovny, je poměrně jasné, pro koho byla původně určena. Byli to především dobrovolní hasiči, kteří služeb pojišťovny využívali hlavně proto, že jim nabídla širokou nabídku produktů a také velmi dobré ceny. V rámci diskuze o potřebách této pojišťovny ale byla oblast jejího působení ještě rozšířena, protože ji využívají i mnohé obce. I těm nabídne velmi dobré pojistné produkty, hlavně zaměřené na ochranu majetku, ale i velmi důležité pojištění odpovědnosti.

Velmi dlouhá tradice

Ačkoliv svou pojišťovací licenci získala Hasičská vzájemná pojišťovna v roce 1992, je třeba říci, že její vznik se datuje už do roku 1900. To samozřejmě znamená bohaté zkušenosti se samotným pojistným trhem, a to nejenom v sektoru obecním, ale i soukromém, nebo také podnikatelském. V této oblasti se zaměřovala hlavně na zemědělce, kterým pojišťovala výnosy, ale také hospodářská zvířata a samotná pole nebo plodiny na nich pěstovaných.

Pro soukromé osoby má standardní nabídku

Mezi největší počet klientů však patří běžní občané, kteří mohou využívat pojišťovnu v rámci dnes nejvyhledávanějších možností, mezi které patří:

 • Úrazové pojištění
 • Pojištění domácnosti
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění vozidel
 • Pojištění cestovní

Jednu z těchto pojistek je samozřejmě možné uzavřít nejenom na jedné z poboček, kterých je v zemi 77, ale je možné pojistku uzavřít třeba i online, nebo telefonicky na zákaznické lince. To vše s jistotou kvalitního zázemí a špičkových služeb, které tak eliminují jakýkoliv možný podvod právě na klienta. Navíc stejně jako řada dalších pojišťoven, i tato přichází pravidelně s různými akcemi a slevovými nabídkami, díky čemuž lze ušetřit i pokud nutně nejste hasiči, a to jak profesionální, tak samozřejmě i dobrovolní. Ti mají u pojišťovny výhod ještě více, proto jejích služeb využívají pravidelně.